Pragmatisch in Privacy!

Hoeveel Dagen nog tot 28 mei 2018?

Bent u al klaar?

Is uw Documentatie op Orde?

Weet u welk Risico u loopt?

Heeft u voldoende Maatregelen genomen?

 

U heeft nog:

Om uw privacy administratie op orde te hebben en passende organisatorische en technische beschermingsmaatregelen te nemen!
Op 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) gehandhaafd.
Start vandaag nog met de RI&E-privacy:

Lees Meer